ავტოდითეილინგი

ავტომობილის ქიმწმენდა

დელფი მოტორსი გთავაზობთ ავტოდითეილინგის სხვადასხვა სერვისს. ავტოდითეილინგი სერვისების ერთობლიობაა, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა ავტომობილის ვიზუალი გააუმჯობესოს მაქსიმალურად. ეს არის კომპლექსური და ზედმიწევნითი პროცედურები, რომელთა მიზანიც ავტომობილის ვიზუალის თავდაპირველ მდგომარეობამდე დაბრუნებაა. ავტოდითეილნგი გულისხმობს ექსტერიერისა და ინტერიერის სიღრმისეული წმენდისა და აღდგენის დეტალურ პროცედურებს. შედეგად ვიღებთ უმაღლესი ხარისხის სისუფთავეს, ვიზუალისა თუ ფუნქციის(მაგალითად ღილაკების აღდგენა) რადიკალურ გაუმჯობესებას და ავტომობილის დამცავ […]